Om oss

Fjellheimen Forlag

ble stiftet av Johan Falkberget, Sigmund Stafne, Olav Kvikne, Kåre Prytz og Lars Aas. Det konstituerende møtet fant sted 14. oktober 1949. Senere kom også Per Aas med i redaksjonen. Hensikten med etableringen var å sende ut publikasjoner, m. a. juleheftet Jul i Fjellheimen, for å skape forum for de mange lovende evner som finnes i fjellfolket. Vi mener det vil være av betydning å gjøre de i våre distrikter som skriver og tegner, mer kjent for folket ved å bringe gode artikler, fortellinger og illustrasjoner.

Et populært tiltak

Juleheftet Jul i Fjellheimen ble populært. Det hadde lesere i hele fjellregionen og kom ut hvert år i perioden 1949-1969, i alt 21 årganger. Det fikk snart en fast stamme av dyktige skribenter og illustratører.

 

I årgang nr. 1 møter vi Johan Falkberget, Petra Torske, Konrad Oudenstad, Chr. Lodgaard, Jon Kværneng, Georg Granberg, Arne Skjølsvold, Kristian Dahle, Einar Døhl, Abraham Sandnes, Magnus Hamlander, Otto Bernhard Prytz, Jens Halstein, John Myhren, Anders Bækken, Sigmund Stafne, Jens Tyvold, Steinar Flaten, Anders Bjørgård, Reidar Solli, Reidar Ryen, Johan Wesselvold og Liv Lodgaard.

 

Det første året kom juleheftet ut i 3.000 eksemplarer. Allerede året etter hadde opplaget steget til 5.000 før det økte til 7.500 i toppåra 1954-1956. Så begynte nedgangen. Juleheftet kostet kr. 2.- de ti første åra. Fra midten av 1960 tallet måtte leseren betale kr. 3.50 for Jul i Fjellheimen.

 

I 1954 var 28 bidragsytere representert:

Johan Falkberget, Dagfinn Grønoset, Kaare Granøyen Rogstad, Ludvig Raaness, Per Ingmar Kosberg, Louise Saxe Jespersen, Otto Bernhard Prytz, Lars Aasvold, Olga Bækholdt-Lilleøien, E.O. Øverby, Bernhard Øverby, Jens Halstein, Johannes P. Haanæs, Ingrid Natrud, Jens Haukdal, Bjørn frå Landet, Margit B. Gjønnes, Leiv Nutheim, Chr. Lodgaard, Halfdan Moe, Anders Bækken, Lars Reinholt, Anders Bjørgård, Lennart Bentzen, Jens Tyvold, Jon Tyvoll, Svend Krigsvold og Karl Grønli. Jens Tyvold tegnet omslaget både i 1949 og 1954.

 

Tater-Erik og Erika

I oktober 1950 kom forlaget med sin første bokutgivelse, et nytt opplag i ett bind av de to fortellingene Tater-Erik (1910) og Erika (1911) av Jens Trøan (1883-1911).

Johan Falkberget skrev i anledning nyutgivelsen:


Jens Trøan fikk sin åndsdåp av Bjørnsons ungdomsbøker og Jakob Breda Bulls folkelivsbilder og mottok senere sterke inntrykk fra romantikkens tilbakevenden kring århundreskiftet.

Tater-Erik og fjellbondens datter Ragnhild Gullikstads kjærlighetshistorie er lyrisk beveget, stemningsrik og spennende som en hektisk fransk elskovsnovelle. Det påståes - uten at det egentlig kan føres bevis for det - at skildringen støtter seg til en selvoppleving i dikterens ungdom.

Tater-Erik og Erika fikk, da de kom ut for snaut en mannsalder siden, en strålende mottagelse i pressen, men så innhentet døden den lovende dikter. (Han gikk bort bare to uker før Erika forelå.)

Jens Trøan var lærer i sin heimbygd. På fedrenegården Trøan i det gamle Røros Landsogn har fjellfolket reist ham en bauta.

 

Forlaget gjenreises

Forlagsvirksomheten lå nede tidsrommet 1970-1993 før Aage Aas, Tor Inge Mølmann og Johannes Sundt gjenreiste Fjellheimen Forlag i 1994. Samme år kom den 22. årgangen av Jul i Fjellheimen. Slik har det fortsatt hvert år siden, Fra 1995 har forlaget gitt ut Røroskalenderen hvert år.